ยินดีต้อนรับสู่ Web blog My Sweet Corn เพื่อนๆ จะได้รับความรู้ที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะ

สื่อประเภทวัสดุ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(web blog)รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2/2553
นางสาวนภาภรณ์  กรประดิษฐ์    นักศึกษาป.บัณฑิต รุ่น 13 หมู่ 2
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติส่วนตัว
ชื่อเล่น ข้าวโพดหวาน
วันเกิด 31 สิงหาคม 2527
ภูมิลำเนา 36/1 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
การศึกษา ป.ตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
                 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ประสบการณ์ทำงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)
เบอร์โทร 086-8099642
 E - Mail  zonezaa2008@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมพัฒนาลักษณะความเป็นครู

me&เฟรนด์

ถ้า+สัก+วัน+เทอ+จะ+กล้า+พอ